Mapa Zabytków

Młyn papierniczy w Dusznikach Zdrój
Młyn Papierniczy

Papiernia w Dusznikach Zdroju to zespół trzech krytych gontem budynków – młyna papierniczego, suszarni papieru i pawilonu wejściowego. Najstarszą i najokazalszą częścią papierni jest – pochodzący z 1605 r. – budynek młyna. Papiernia w Dusznikach należała w przeszłości do najsłynniejszych i największych ośrodków produkcji papieru na Śląsku. Jej rozkwit przypadł na XVII i XVIII w. Wiek XIX przyniósł załamanie produkcji papieru czerpanego. Nowe metody oparte na całkowitej mechanizacji produkcji wyparły tradycyjne, ręczne, metody wytwarzania papieru czerpanego. Mimo niekorzystnej koniunktury dusznicki młyn pozostał przy niskonakładowej wytwórczości rękodzielniczej. Spadek rentowności zahamował wszelkie inwestycje, dzięki czemu obiekt zachował się w tradycyjnej formie. W 1968 r. w papierni utworzono Muzeum Papiernictwa.

muzeumpapiernictwa.pl

GALERIA