Mapa Zabytków

Gazownia Sobótka
Gazownia Sobótka

Gazownia w Sobótce zbudowana została w 1902 r. w celu zaopatrzenia miasta w gaz (koksowniczy) wytwarzany na miejscu z węgla pochodzącego z Wałbrzysko – Noworudzkiego Zagłębia Węglowego. Niewielki zakład produkował ok. 2200 m3 i eksploatowany był do 1984 r. Po zatrzymaniu produkcji budynek pełnił funkcję lokalnego zakładu gazowniczego zajmującego się m.in. naprawami gazomierzy. W 2007 r. zakład uległ ostatecznej likwidacji.

W gazowni zachował się piec retorowy,kocioł parowy, mechanizm napełniania i opróżniania retort (komór na węgiel), odsmalacze, wanny odsiarczające i stalowy zbiornik do magazynowania gazu.

Od 2015 r. zespół dawnej gazowni jest siedzibą Winiarni CELTICA

winosabat.pl

GALERIA