Obiekty

Ziemia Kłodzka

Ziemia Kłodzka, której centralną część stanowi Kotlina Kłodzka otoczona przez pasma Gór Bystrzyckich, Stołowych, Bardzkich i Masyw Śnieżnika, to jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Ziemia Kłodzka to także bogactwo zabytków techniki, wśród nich Młyn Papierniczy w Dusznikach Zdroju oraz Stara Kopalnia Uranu w Kletnie
Ziemia Wałbrzyska

Stolica Sudeckiego Okręgu Przemysłowego. Wśród dziesiątek reliktów dawnego przemysłu do najważniejszych należy CNS Stara Kopalnia, Dawna Kopalnia w Nowej Rudzie, Szyb Witold i Szyb Teresa.
Wrocław i okolice

Wrocław dzięki położeniu geograficznemu na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie Sudeckiego Okręgu Przemysłowego i Górnego Śląska, stanowił doskonałe miejsce do lokowania przemysłu w XIX wieku. To właśnie tutaj rozpoczęła się Rewolucja Przemysłowa w regionie.
Przemysłowe Sudety

Sudety ze Śnieżką wznoszącą się na 1603 m nad poziomem morza, zachwycają od setek lat i aż trudno uwierzyć, że te góry są dziś tak mało w Polsce znane. Jeszcze mniej znana jest długa i bogata historia przemysłu w regionie.
Ziemia legnicka

Ziemia legnicką współcześnie kojarzona jest przede wszystkim z Zagłębiem Miedziowym. Przemysł ten rozwija się tu jednak dopiero od drugiej polowy XX wieku. Historia przemysłu w regionie sięga kilku stuleci wstecz.