Centrum Kulturalno-Kongresowe WITOLD w Boguszowie-Gorcach


CKK „Witold” powstało w ramach projektu „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno – Kongresowe ,,Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013. 

W ramach projektu zrewitalizowano teren byłej kopalni węgla kamiennego „KWK Victoria – Szyb Witold”, budynek nadszybia z wieżą wyciągową oraz budynek maszyny wyciągowej. Podstawowym celem działalności Centrum Kulturalno–Kongresowego jest prowadzenie działalności społeczno–kulturalnej, konferencyjno–szkoleniowej oraz ochrona i kultywowanie lokalnych tradycji górniczych. 

Szyb „Witold” to miejsce niezwykle ważne dla górniczej historii naszej gminy i całego regionu, wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. W ranch CKK ,Witold” funkcjonuje Izba Pamięci Górnictwa i Kopalnictwa, wieża widokowa, w pełni wyposażona sala konferencyjno–szkoleniowa pełniąca również rolę wystawienniczą i widowiskową oraz budynek restauracyjny wraz zapleczem kuchennym.