Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu


Początki górnictwa na terenie Wałbrzycha sięgają początków XVI wieku co powoduje, że Wałbrzysko – Noworudzkie Zagłębie Węglowe jest najstarszym regionem wydobycia węgla kamiennego w granicach dzisiejszej Polski. Za umowną datę powstania kopalni Fuchs uznaje się rok 1770 kiedy na terenie Prus ustanowiono i wprowadzono nowe prawo górnicze.

Na przestrzeni lat zmieniały się zarządy i nazwy kopalni na wałbrzyskim Białym Kamieniu a zakład wciąż pozostawał największym i najważniejszym obiektem na górniczej mapie Dolnego Śląska. Do najważniejszych zabytków zachowanych w zespole kopalni należą wieże wyciągowe szybów Julius i Ida, murowane budowle typu Malakoff.

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia jest siedzibą Muzeum Techniki i Przemysłu, Europejskiego Centrum Ceramiki Unikatowej, galerii sztuki współczesnej oraz szeregu organizacji pozarządowych i agencji gminnych będąc nie tylko wyjątkowym zabytkiem techniki, ale także najważniejszym punktem na kulturalnej mapie Wałbrzycha.