Elektrownia Wodna Wrocław I


Elektrownia Wodna Wrocław I wzniesiona została w latach 1921 – 1924 na zlecenie władz miejskich przez przedsiębiorstwo Huta Hoch und Tiefbau A.G.

Projekt elektrowni opracował zespół kierowany przez Maxa Berga. W skład zespołu wchodzili również – Ginther Trauer i Matthias Wirtz, odpowiedzialni za część techniczną oraz Robert Bednorz, Thomas Myrtek i Jaroslav Vonka odpowiedzialni za detale architektoniczne i metaloplastykę.

W elektrowni zainstalowano 4 turbiny typu Francisa firmy Escher- Wyss und Co. z Ravensburga powiązane z generatorami prądu, firmy Siemens – Schuckert, o mocy 800 kVA każda.

ELEKTROWNIA JEST CZYNNYM ZAKŁADEM NIE DOSTĘPNYM DLA ZWIEDZAJĄCYCH!