Młyn Papierniczy w Dusznikach Zdroju


Papiernia w Dusznikach Zdroju to zespół trzech krytych gontem budynków – młyna papierniczego, suszarni papieru i pawilonu wejściowego. Najstarszą i najokazalszą częścią papierni jest – pochodzący sprzed 1562 r. – budynek młyna. Papiernia w Dusznikach należała w przeszłości do najsłynniejszych i największych ośrodków produkcji papieru na Śląsku. Jej rozkwit przypadł na XVII i XVIII w. Wiek XIX przyniósł załamanie produkcji papieru czerpanego. Nowe metody oparte na całkowitej mechanizacji produkcji wyparły tradycyjne, ręczne, metody wytwarzania papieru czerpanego. Mimo niekorzystnej koniunktury dusznicki młyn pozostał przy niskonakładowej wytwórczości rękodzielniczej. Spadek rentowności zahamował wszelkie inwestycje, dzięki czemu obiekt zachował się w tradycyjnej formie. 

W 1968 r. w papierni utworzono Muzeum Papiernictwa, która działa do dziś. Młyn jest oficjalnym kandydatem Polski do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.